Archive by Author | ikaokyla

Millest alustada?

Millest peaksid alustama, kui planeerid kodusünnitust?

Esmalt räägi oma rasedust jälgivale ämmaemandale/arstile soovist kodus sünnitada. Sinult võidakse paluda oma soov kirjalikult vormistada või võid avalduse juba kodus valmis kirjutada, juhuks, kui seda küsitakse. Avaldus võib olla vabas vormis: “Soovin planeerida kodusünnitust ….”. http://kodusynnitusejuhend.weebly.com/14-naise-tahteavaldus.html

Selle avalduse saamise järel täidab Sinu ämmaemand/arst sünnitusriskide hindamise tabeli  http://kodusynnitusejuhend.weebly.com/132-riskide-hindamise-vorm.html Võid enne sooviavalduse esitamist ise järgi uurida, millised on need olukorrad, kui kodusünnitust ei planeerita http://kodusynnitusejuhend.weebly.com/131-vastunaumlidustused-kodusuumlnnituseks.html Kodusünnitust ei planeerita ka siis, kui kodu asub lähimast sünnitusabi osutavast haiglast kaugemal, kui 30 km.

Kõik kodusünnitusel vajalikud dokumendid – nii elektrooniliselt täitmiseks, kui alla laadimiseks leiad http://kodusynnitusejuhend.weebly.com/dokumendid-allalaadimiseks.html

Mina kohtun kodusünnitust planeerivate peredega sünnitusega seotud plaanide tegemiseks tavaliselt 1-2 x raseduse jooksul. Esimene kohtumine võiks aset leida hiljemalt 30-35 nädala vahel ja tavaliselt kohtume minu vastuvõturuumis Holistika Keskuses http://holistika.ee/instituudist/kontaktinfo/.

Kindlasti võta esimesele kohtumisele kaasa raseda kaart ja nende uuringute-analüüside vastused, mis on raseduse jooksul kaardi vahele kogunenud. Kui on soov, siis ka kirjalik sünnitusplaan. Kui kodus tekib mõtteid ja küsimusi kodusünnituse kohta, siis kirjuta need enda jaoks kasvõi märksõnadena üles,  et kõik Sind ja sinu kaasast huvitavad küsimuse saaksid vastuse. Konsultatsioonile saab registreeruda aadressil ingrid@kodusynnitus.ee või telefonil +372 54542505.

Ühel korral kohtume kindlasti  ka kodus, kus plaanitakse sünnitada. Sünnituseelse koduvisiidi eest ei tule eraldi arvet (on osa kodusünnituse komplekshinnast: http://kodusynnitus.ee/?page_id=2). Kui 36. rasedusnädala lõpuks ei ole ilmnenud vastunäidustusi kodusünnituseks, siis sõlmime kodusünnituse lepingu.

Kui oled ise sünnituseks valmis: perekoolis käidud, sünnitusraamatud läbi loetud, sünnitusasendid selged, oled regulaarselt harjutanud hingamist ja lõdvestumist sünnitusel – siis jääb üle veel kodu sünnituseks ette valmistada http://kodusynnitus.ee/?page_id=130 ja kui sünnitus algab, siis mulle helistada.

 

This entry was posted on 12. detsember 2015.