Minu missioon ämmaemandana on luua õnnelikke sünnitusi, läbi selle õnnelikke naisi ja mehi, et nad saaksid kasvatada oma vabana sündinud lastest õnnelikke inimesi

Tere, kodusünnituse huviline!

Olen ämmaemand Ingrid Kaoküla ja asutasin Kodusünnitus OÜ 2014. aasta detsembris, et pakkuda esimese ämmaemandana Eestis kodusünnitust planeerivatele peredele ametlikult võimalust sünnitada turvaliselt kodus.

2023. aasta veebruaris täitub mul 36 aastat töötamist ämmaemandana. Sellest esimesed 20 aastat erinevates sünnitusmajades (Keila, ITK, Fertilitas). Viimased 27 aastat olen aidanud ka kodudes lastel ilmale tulla.Kodusünnituse planeerimise eelduseks on terve ema ja hästi kulgenud rasedus. On tähtis, et rasedust on jälgitud, vajalikud uuringud tehtud, oodatav laps on terve ja kodu ei asu lähimast sünnitusosakonnast kaugemal kui 30 kilomeetrit.

Planeeritud kodusünnituse eelisteks võrreldes haiglas toimuva sünnitusega on väiksem vajadus sünnitusabialasteks sekkumisteks, võrdsed või paremad sünnitusabi kvaliteedinäitajad nii emadel kui lastel ja suurem emade rahulolu sünnituskogemusega. Planeeritud kodusünnituse riskid on seotud aeglasema jõudmisega abini sünnitusabi ohuolukordades.

Statistika.

2023 Igakuised sünniuudised FB lehel https://www.facebook.com/kodusynnitus.ee

2022 aastal avasin 46 kodusünnituse lugu. Neist esmasünnitusi oli 7, teine sünnitus 14 korral. Kolmas laps sündis 15 ja neljas 7, viies 3 ja seitsmes laps ühes peres. 33 sünnitust toimus Tallinnas või Harjumaal, 9 Pärnumaal, 1 Viljandimaal, 1 Järvamaal, 2 Tartus.

42 last sündis kodus, neist 20 tüdrukut ja 22 poissi. Vettesünnitusi oli 26 (67 %). Lisaks olid mitmed naised tuhude ajal vannis aga laps sündis siiski „kuival maal”.

12 naist olid ka varem kodus sünnitanud.

21 korral olid DOULAD mind ja peret sünnitusel toetamas ja oma hoolt jagamas. Suur tänu!

Vaatasin üle ka tehtud ämmaemandustoimingud: looteveed avasin 3 korral, lahkliha lõiget ei teinud kordagi. Lahkliha oli terve 30 sünnitajal (~71%), lahkliha I järgu rebend oli üheksal (~21%) ja II järgu rebend kolmel naisel (~7%). Oli 5 äkksünnitus, kus beebid sündisid nii kiiresti, et olin alles nende poole teel.

5 kodus alanud sünnitust vajasid sünnituse käigus üleviimist sünnitusmajja: kahel korral olid looteveed rohelised, ühel juhul esines rohke veritsus sünnituse alguses ja kaks sünnitust vajasid sekkumist sünnituse seiskumise või aeglustumise tõttu. Lisaks vajasid kaks kodus sündinud vastsündinut esimestel päevadel lastehaiglas hingamistoetust ja kahel kodus sünnitanul oli probleem liiga rohke veritsuse ja/või platsenta sündimise häirega.

Kui 2021. aastal ei teinud ma mitte ühtegi kiirabi kutset, siis sel aastal tuli kiirabi appi kutsuda lausa viiel korral. Suur tänu kiirabi töötajatele kiire abi eest! Suur tänu kolleegidele haiglates, kes minu armsad sünnitajad ja nende beebid vajadusel oma hoolde võtsid!

2021 aastal sündis 43 last kodus. Sündis 22 tüdrukut ja 21 poissi. Esmasünnitusi oli 2, teine sünnitus 26, kolmas 9 ja neljas 4, viies ühel ja kuues ühel korral. 32 sünnitust Tallinna või Harjumaal, 4 Pärnumaal, 2 Viljandimaal, 2 Saaremaal, 1 Rakveres, 1 Järvamaal, 1 Narvas. Vettesünnitusi oli 24 (56 %). 16 naist olid ka varem kodusünnitust kogenud. Kolmel korral osales sünnitusel lisaks mulle teine ämmaemand. 12 korral osales sünnitusel DOULA lisaks mulle ja pereliikmetele. Ämmaemandustoimingud: looteveepõie avamisi oli 2. Lahkliha lõiget ei teinud kordagi. Lahkliha oli terve 29 sünnitajal (67,5%), lahkliha I järgu rebend kaheksal ja II järgu rebend kuuel naisel (32,5%). Ükski ema ega vastsündinu sünnitusjärgselt haiglasse üleviimist ei vajanud. 4 kodus plaanitud sünnitust toimus sünnitusmajas.

2020. aastal olin ämmaemandaks 34  kodusünnitusel. Neist 31 last sündis kodus. Sündis vaid 7 tüdrukut ja 24 poissi!Kõik kodus sündinud lapsed said hea sünnihinde (1 minuti apgar 8-10). 15 sünnitust toimus Tallinnas, 12 Harjumaal, 5 Pärnus, 1 Viljandis ja 1 Rakveres.Vettesünnitusi oli 14 (45%). Üleviimist haiglasse sünnituse ajal vajas kolm sünnitajat (~9 %): kõigil juhtudel oli põhjuseks sünnituse seiskumine. Lisaks minule osales sünnitusel doula 13  korral ja teine ämmaemand ühel korral. Looteveepõie avamist läks vaja kahel korral. Lahkliha lõiget ei teinud kordagi. Lahkliha oli terve 15 sünnitajal (~50 %), lahkliha I järgu rebend oli 7 ja II järgu rebend 9 naisel (kokku ~50 %).

2019. aastal planeerisime 36 perega kodusünnitust. Neist 29 last sündis kodus. Kõik kodus sündinud lapsed said hea sünnihinde (1 minuti apgar 8-10).Vettesünnitusi oli 14 (47%). Lisaks oli sünnituse jooksul vannis 8 naist, aga laps sündis siiski “kuival maal”.Üleviimist haiglasse sünnituse ajal vajas kaks sünnitajat (~6 %): mõlemal juhul tekkis vajadus ravimite kasutamiseks sünnituse seiskumise või aeglustumise tõttu ja üks kodus sündinud vastsündinu sünnitusjärgselt jälgimist haiglas.Lisaks minule osales sünnitusel doula 4  korral ja teine ämmaemand ühel korral.Looteveepõie avamist läks vaja ühel korral, lahkliha lõiget ei teinud kordagi. Lahkliha oli terve 17 sünnitajal (~60 %), lahkliha I järgu rebend oli 4 ja II järgu rebend 8 naisel (kokku ~40 %).

2018 sündis 37 last kodus;1 kodus alanud sünnitus lõppes sünnitusmajas keisriga. Sündis 21 tüdrukut ja 17 poissi. Vettesünnitusi oli 24 (65%). Üleviimisi haiglasse sünnituse ajal oli üks: pikk sünnitus. Kaks last vajasid üleviimist lastehaiglasse: üks väikese sünnikaalu ja teine madala sünnihinde tõttu. Lisaks minule osales sünnitusel doula 17 (!) korral ja teine ämmaemand ühel korral.Looteveepõie avamist läks vaja kahel korral, lahkliha lõiget ei teinud kordagi. Lahkliha oli terve 20 sünnitajal (76 %), lahkliha I järgu rebend oli kuuel ja II järgu rebend kolmel naisel (kokku 24%).

2017 6. juunil tähistasime esmakordselt Eestis rahvusvahelist kodusünnituse päeva konverentsiga Vabaõhumuuseumis.

Paneerisime 34 perega kodusünnitust. Neist: 28 last sündis kodus. Sündis 13 tüdrukut ja 15 poissi. Esmasünnitusi oli 5, teine sünnitus 12, kolmas 9 ja neljas 2 korral.17 toimus Tallinnas, 10 Harjumaal ja 1 väljaspool Eestit (koostöös kohaliku ämmaemadaga). Oli 18 vettesünnitust ( 64 %). Üleviimisi haiglasse sünnituse ajal või järel oli 2 (7 %): neist 1 sünnituse ajal (sünnituse seiskumise tõttu) ja 1 sünnitusjärgselt liigse verekaotuse tõttu. Looteveepõie avamist ega lahkliha lõiget ei teinud ma kordagi. Lahkliha oli terve 20 sünnitajal (71 %), lahkliha I järgu rebend kolmel ja II järgu rebend viiel naisel. Vahetult pärast sünnitust ei vajanud ükski vastsündinu haiglaravi.

2016 oli 27 kodusünnitust. Sündis 14 tüdrukut ja 13 poissi. Esmasünnitusi oli 6, teine sünnitus 10, kolmas 8 ja neljas 3 korral. 20 toimus Tallinnas, 5 Harjumaal ja 2 Rakveres.10 naise jaoks oli see teine, ühe jaoks kolmas ja ühe jaoks neljas kord kodus sünnitada. 15 naist sünnitasid kodus esmakordselt. Vettesünnitusi oli 20 (74,1 %), peresünnitusi oli 27 (100 %). Üleviimist haiglasse 5 (16%) patsienti: neist 1 lapsepoolsel põhjusel ja 4 emapoolsetel põhjusel. Doula osales kümnel korral.Looteveepõie avamist ega lahkliha lõiget ei teinud kordagi. 4 üleviimist haiglasse sünnituse ajal (2015. ei olnud ühtegi). Lahkliha oli terve 17 sünnitajal (63%), lahkliha I järgu rebend kuuel ja II järgu rebend neljal naisel.Ükski ema sünnitusjärgselt haiglasse üleviimist ei vajanud. Üks vastsündinu vajas sünnijärgselt elustamist ja intensiivravi aga on praegu hea tervise juures.

2015
Toimus 28 planeeritud kodusünnitust. Sündis 17 tüdrukut ja 11 poissi. Esmasünnitusi oli 4, teine sünnitus 11, kolmas 9 ja neljas 4 korral. Tallinnas oli 21 kodusünnitust, Harjumaal 4, üks laps sündis Pärnus, Kundas ja Viljandis. Vesisünnitusi oli 15 (53,5 %), peresünnitusi 26 (96 %). Üleviimisi haiglasse 2, mõlemad emapoolsel põhjusel sünnitusjärgselt. Looteveepõie avamist ega lahkliha lõiget ei teinud kordagi.Üleviimist haiglasse enne lapse sündi, vaakumsünnitusi ega keisrilõikeid ei olnud. Üks naine vajas haiglasse üleviimist platsenta osiste peetumise tõttu.Lahkliha oli täiesti terve 16 sünnitajal, lahkliha I järgu rebend 6 ja II järgu rebend 4 naisel. Oli ka üks suur rebend, mis vajas õmblemist haiglatingimustes. Oli viis äkksünnitust.